Garden Dictionary Word: Escallonia

Meaning: (for Escallon, Spanish trav-eler in South America)
Latin Pronunciation: Ess-kal-loh-nee-uh.

A| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog Free gardeing catalog