Garden Dictionary Word: Marantochloa

Meaning: Maranta (named for Bartolommeo Maranti, a 16th century Venetian botanist) and chloa (grass)
Latin Pronunciation: muh-ran-toh-KLOH-uhA| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog Free gardeing catalog