Garden Dictionary Word: Tradescantia

Meaning: (for English gardener John Tradescant)
Latin Pronunciation: Trad-es-skant-ee-uh
Common Name: Spiderwort.

A| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog Free gardeing catalog