Garden Dictionary Word: Yabea

Meaning: Named for Yoshitaba Yabe, 20th century Japanese botanist
Latin Pronunciation: YAB-ee-uh



A| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog



 



Free gardeing catalog