garden
gardening
garden seeds
garden

Garden Dictionary Word: callicarpaea

Meaning: With beautiful fruit
Latin Pronunciation: kal-ee-KAR-pay-uh
Alternative Self-Pronouncing: kal-ih-KAR-pay-uhA| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog Free gardeing catalog


g garden seeds