Garden Dictionary Word: callicarpaeus

Meaning: With beautiful fruit
Latin Pronunciation: kal-ee-KAR-pay-us
Alternative Self-Pronouncing: kal-ih-KAR-pay-us



A| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog



 



Free gardeing catalog