Garden Dictionary Word: choripetalous


choripetalous

Refers to a corolla made up of separate petals. See also: polypetalous.A| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog Free gardeing catalog