Garden Dictionary Word: ferdinandi-regis

Meaning: Named for King Ferdinand
Latin Pronunciation: ferd-in-NAN-dee REE-jissA| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog Free gardeing catalog