Garden Dictionary Word: fianarantsoae

Meaning: Of or from Fianarantsoa, Madagascar
Latin Pronunciation: fy-ah-nar-rant-SOO-ay
Alternative Self-Pronouncing: fy-ah-nar-rant-SOH-ayA| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog Free gardeing catalog