736 Garden Dictionary Word: protandrous

Garden Dictionary Word: protandrous


protandrous

Refers to a flower where the shedding of the pollen occurs before the stigma is receptive. See also: protogynous.A| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog