Garden Dictionary Word: pseudolamina


pseudolamina

A false lamina, one usually formed by the lateral expansion of a rachis.



A| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog



 

Free gardeing catalog