garden
gardening
garden seeds
garden

Garden Dictionary Word: Dalibarda

Meaning: (for French botanist Thomas Dalibard)
Latin Pronunciation: Dal-ib-bard-uh.

A| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog 

Free Garden Catalog

g garden seeds