garden
gardening
garden seeds
garden

Garden Dictionary Word: betonicifolia

Meaning: Having foliage like Betony (Stachys officinalis)
Latin Pronunciation: bet-on-ih-see-FOH-lee-uhA| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog 

Free Garden Catalog

g garden seeds