Garden Dictionary Word: bladdery (alt. bladder-like)


bladdery (alt. bladder-like)

Inflated, with thin walls like the bladder of an animal.A| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog 

Free Garden Catalog