Garden Dictionary Word: forsteri

Meaning: Named for Johann Reinhold Forster, 19th century Australian botanist
Latin Pronunciation: FOR-ster-ee
Alternative Self-Pronouncing: for-STER-eyeA| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog 

Free Garden Catalog