Garden Dictionary Word: herb garden


herb garden

A garden consisting of culinary and/or medicinal herbs and often having an ornamental design.A| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog 

Free Garden Catalog