Garden Dictionary Word: pachycarpous


pachycarpous

Describes a seed having a thick outer layer or pericarp, e.g., the skin on a cherry. The skin (epicarp, ectocarp, or exocarp), flesh (mesocarp or sarcocarp), and stony outer layer of the seed (endocarp) form a pachycarpous covering of the seed proper.A| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog 

Free Garden Catalog