Garden Dictionary Word: pollinium (pl. pollinia)


pollinium (pl. pollinia)

A mass of waxy pollen or of coherent pollen grains, as found in Asclepias and Orchidaceae.A| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog 

Free Garden Catalog