Garden Dictionary Word: pseudomonticola

Meaning: From the Greek pseudo (false) and monticola (mountain-dweller)
Latin Pronunciation: soo-doh-mon-TEE-koh-luhA| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog 

Free Garden Catalog