Garden Dictionary Word: serpyllum

Meaning: Another name for Thyme; Thymus serpyllum means Thyme thyme
Latin Pronunciation: ser-PIE-lumA| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog 

Free Garden Catalog