Garden Dictionary Word: tsingtauense

Meaning: Of or from Qingdao (Tsingtao), China
Latin Pronunciation: ching-dou-EN-seeA| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


garden dictionary

Free Garden Catalog Free gardeing catalog